Granice swobody umów

Generalna zasada wyznaczającą i ograniczająca swobodę kształtowania stosunku prawnego jakim jest umowa, przedstawia się w przepisie art. 3531 kodeksu cywilnego, który mówi, iż „Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.” Analizując Więcej…

Idealny system podatkowy

Rozważając nad idealnym systemem podatkowym, musimy najpierw wyjaśnić czym tak naprawdę jest podatek. Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Państwa. Kolejnym pytaniem, które musimy sobie zadać to „Czy podatek jest potrzebny?” Podatki są potrzebne na utrzymanie instytucji państwowych, ochronę obywateli, opiekę i pomoc, produkcję dóbr Więcej…

Modele w Prawie Wykroczeń

Chcąc napisać o modelach w prawie wykroczeń, najpierw trzeba wyjaśnić czym właściwie jest wykroczenie. Wykroczenie to czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary, jeśli sprawcy można przypisać winę. Definiując wykroczenia nie można pominąć pojęcia prawa wykroczeń. Jest to zespół norm prawnych, które regulują Więcej…